Druhá cesta

V jiném složení jsme se znovu vydali na cestu naložení především zimním oblečením, dekami a plenami směr Diavata. Lidé v táboře na nás již netrpělivě čekali a nabízeli nám pohoštění z potravin, které mezi sebou sesbírali. Vyslechli jsme si spoustu tragických příběhů, které nám Evropanům připadají stále jak z jiného světa. Během pár hodin jsme měli sbírkou rozdanou a nemohli jsme neslíbit, že se opět vrátíme. Ani zdaleka jsem nebyli schopni uspokojit poptávku po pomoci. A zima děsila nejen obyvatele tábora, ale i nás... Co s nimi bude?